Skuldir og eigið fé

Skuldir og eigið fé
    2018 2017

Eigið fé

     

Óráðstafað eigið fé


  14.728.371 13.310.165
Eigið fé samtals  

14.728.37113.310.165


Langtímaskuldir

     

Langtímaskuldir


  645.992 715.030
Langtímaskuldir  

645.992715.030


Skammtímaskuldir

Næsta árs afborganir langtímaskulda


  92.285 93.575

Viðskiptaskuldir


  411.572 274.019

Ógreitt framlag til Brúar lífeyrissjóðs


  0 322.275

Ýmsar skammtímaskuldir


  209.370 136.725
Skammtímaskuldir  

713.227826.594


Skuldir samtals  

1.359.219


1.541.624


Skuldir og eigið fé samtals  

16.087.590


14.851.789


Skuldbindingar utan efnahagsreiknings