Rekstrarreikningur ársins 2018

      Fjárhagsáætlun  
    2018 2018 2017

Rekstrartekjur

Vörugjöld


  1.420.784 1.502.650 1.420.912

Aflagjöld


  175.249 190.000 147.715

Skipagjöld


  428.035 384.030 397.477

Farþegagjald


  50.964 48.000 0

Eignatekjur


  859.115 818.868 776.704

Hafnarþjónusta


  662.012 556.188 601.311

Siglingavernd


  359.262 332.533 345.335

Aðrar tekjur


  11.274 0 2.639
   

3.966.6943.832.2693.692.093


Rekstrargjöld

Hafnarvirki


  491.198 570.885 514.973

Eignagjöld


  482.345 524.284 409.295

Hafnarþjónusta


  572.519 552.166 506.450

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður


  359.217 369.942 365.944

Siglingavernd


  285.794 268.077 253.849

Gjaldfært uppgjör við Brú lífeyrissjóð


  0 0 322.275

Afskriftir


  698.868 820.000 722.331
   

2.889.9423.105.3543.905.117


 

Hagnaður fyrir fjármagnsliði


  1.076.753 726.915 596.977
 

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur og verðbætur


  71.912 55.000 56.577

Vaxtagjöld og verðbætur


  (55.129) (55.000) (47.647)

Arður af eignarhlutum í félögum


  5.729 0 7.210

Gengismunur


  1.638 0 299
   

24.150016.439


Óreglulegir liðir

Hagnaður vegna sölu á landi


  624.304 0 40.000
   

624.304040.000


Hagnaður ársins


 

1.725.206


726.915


653.415