Afkoma ársins

Afkoma ársins 2018

Afkoma ársins 2018 var viðunandi og reyndar betri en fjárhagsáætlun ársins gerði ráð fyrir.  Rekstrartekjur Faxaflóahafna sf. árið 2018 voru  3.966,7 mkr, sem er 7,4% hækkun reglulegra tekna á milli áranna 2017 og  2018. Hækkunin á milli ára nemur  274,6 mkr.  Megintekjuliðir ársins sem eru yfir því sem áætlað var eru skipagjöld og hafnarþjónusta, en vörugjöld stóðu nokkurn veginn í stað á milli ára.

Rekstrargjöld Faxaflóahafna sf. árið 2018 voru  2.889,9 mkr. og lækka að krónutölu á milli ára um  205,2 mkr. eða um  6,7%.

Heildareignir 2018 námu 16,1 Ma.kr. þar af námu fastafjármunir 12,9 Ma.kr. og veltufjármunir 3.185,6 mkr.   

Heildarskuldir voru 1.359,2 mkr. en þar af voru langtímaskuldir alls 645,9 mkr.

Handbært fé í lok árs 2018 var 2,6 Ma.kr.. 

Fjárfestingar voru í heildina 1,5 Ma.kr.