Inngangur

Faxaflóahafnir sf. leggja áherslu á að vera leiðandi í umhverfismálum, draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum frá starfseminni og vinna að stöðugum úrbótum í umhverfismálum.

Starfsemi Faxaflóahafna var vottuð á árinu 2017 samkvæmt alþjóðlega umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001. Faxaflóahafnir eru fyrst hafna á Íslandi til að fá þessa vottun. Vottunin er viðurkenning á heildstæðri umhverfisstefnu Faxaflóahafna. Stefnan er á heimsíðu fyrirtækisins. Faxaflóahafnir leggja áherslu á að minnka umhverfisáhrif frá rekstri fyrirtækisins með því að nýta auðlindir á ábyrgan hátt, stuðla að minni losun gróðurhúsalofttegunda og draga úr magni úrgangs og farga honum á ábyrgan hátt.

Faxaflóahafnir hafa óskað eftir af hálfu almennings, viðskiptavina og fyrirtækja á hafnarsvæðinu að umhverfismál skulu ávallt höfð að leiðarljósi í umgengni og starfsemi á hafnarsvæðinu.
Grænt bókhald inniheldur upplýsingar um árangur fyrirtækisins í umhverfismálum. Birting þess er leið fyrirtækisins til að miðla upplýsingum til almennings, viðskiptavina og þjónustuaðila

Grænt bókhald inniheldur upplýsingar sem eiga við um mikilvæga umhverfisþætti í starfsemi Faxaflóahafna. Niðurstöður ársins 2017 eru bornar saman við árið 2016 til að meta árangur sem náðst hefur milli ára auk þess sem niðurstöður síðustu fimm ára má sjá á myndum.
Þeir umhverfisþættir sem voru vaktaðir árið 2017 eru:

  • Raforka (notkun og sala)
  • Heitt og kalt vatn (notkun og sala)
  • Eldsneytisnotkun og losun gróðurhúsalofttegunda, frá ökutækjum og skipum
  • Pappírsnotkun á hvern starfsmann
  • Úrgangur og spilliefni, bæði frá starfsemi Faxaflóahafna og annarrar starfsemi á hafnarsvæðinu ásamt úrgangi frá skipum
  • Mengunaróhöpp sem eru tilkynningarskyld
  • Dýpkun hafna og ráðstöfun dýpkunarefna
  • Landfyllingar á hafnasvæðum
  • Gerlamengun í sjó

Það er einlægur vilji hafnastjórnar að hjá Faxaflóahöfnum sé unnið markvisst að umbótum í umhverfismálum og að fylgst sé með frammistöðu í þeim málum.